Na tomto mieste sú pravidelne uverejňované zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Zverejnené: 15/01/2015
Aktualizované: 11/02/2020