Na tomto mieste sú pravidelne uverejňované zápisnice a uznesenia zo zasadnutí obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci.

Použité skratky:

  • z. – zverejnené
  • P – prítomný/á
  • O – neprítomný/á, ospravedlnený/á
  • N – neprítomný/á, bez ospravedlnenia

Zverejnené: 15/01/2015
Aktualizované: 05/10/2020