Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Ing. Tomáš Hellebrandt
poslanec
hellebrandt.tomas@gmail.com

Ing. Peter Matejko
poslanec, zástupca starostky
petmat@gmail.com

Anna Trajteľová
poslankyňa
anna.trajtelova@gmail.com

Martin Lichardus
poslanec
martin.lichardus.77@gmail.com

Mgr. Silvia Rísiková
poslankyňa
risikova.silvia@gmail.com

Termíny zasadnutí OZ v roku 2023

27. januára 2023, 24. februára 2023, 31. marca 2023, 28. apríla 2023, 26. mája 2023, 30. júna 2023, 25. augusta 2023, 29. septembra 2023, 27. októbra 2023, 24. novembra 2023, 15. decembra 2023

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

  • PhDr. Desana Stromková funkčné obdobie do apríla 2021

Viac na stránke Hlavný kontrolór

Interné predpisy:

Súvisiace odkazy:

Zverejnené: 27/02/2014
Aktualizované: 09/03/2024