Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Ing. Tomáš Hellebrandt
poslanec
hellebrandt.tomas@gmail.com

Ing. Peter Matejko
poslanec
petmat@gmail.com

Anna Trajteľová
poslankyňa
anna.trajtelova@gmail.com

Martin Lichardus
poslanec
martin.lichardus.77@gmail.com

Mgr. Silvia Rísiková
poslankyňa, zástupkyňa starostky
risikova.silvia@gmail.com

Termíny zasadnutí OZ v II. polroku 2022

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

  • PhDr. Desana Stromková funkčné obdobie do apríla 2021

Viac na stránke Hlavný kontrolór

Interné predpisy:

Súvisiace odkazy:

Zverejnené: 27/02/2014
Aktualizované: 12/11/2022