Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. Počet poslancov na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.

Ing. Milan Hromádka
poslanec, zástupca starostky
hromadka@erasr.sk

Mgr. Silvia Želonková
poslankyňa
risikova.silvia@gmail.com

Ing. Eva Lániová
poslankyňa
eva.laniova@gmail.com

Martin Lichardus
poslanec
martin.lichardus.77@gmail.com

Vladimír Šak
poslanec
vlado.sak@hotmail.com

Termíny zasadnutí OZ v I. polroku 2022

28. januára, 25. marca, 27. mája, 24. júna

Zápisnice a uznesenia zo zasadnutí OZ

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, ktorého volí a odvoláva Obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu.

  • PhDr. Desana Stromková funkčné obdobie do apríla 2021

Viac na stránke Hlavný kontrolór

Interné predpisy:

Súvisiace odkazy:

Zverejnené: 27/02/2014
Aktualizované: 03/01/2022