Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmeny a Doplnky č. 2

Orgán územného plánovania, ktorým je obec Nižná Boca, v súlade s § 30 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku sústavne sleduje, či sa nezmenili územnotechnické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia. Ak dôjde k zmene predpokladov, alebo je potrebné umiestniť verejnoprospešné stavby, orgán územného plánovania obstará doplnok alebo zmenu územnoplánovacej dokumentácie, prípadne vypracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie.

Na základe pripravovaných katastrálno-pozemkových úprav a žiadosti vlastníkov nehnuteľností v lokalite Dolné Salašky a Dolné Lúčky, pristúpila obec k obstaraniu ÚPN obce Nižná Boca – Zmeny a doplnky č. 2. Na tejto stránke nájdete všetky súvisiace dokumenty.

Súvisiace dokumenty