Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Viacúčelové ihrisko

Viacúčelové ihrisko v Nižnej Boci

Od roku 2014 je v obci Nižná Boca k dispozícii viacúčelové športové ihrisko. Ihrisko slúži širokej verejnosti (obyvatelia i návštevníci obce) a je určené najmä na rekreačné športové činnosti, ako napríklad minifutbal, hádzaná, tenis, bedminton či streetball. Do užívania bolo odovzdané 8.8.2014 a na jeho realizáciu bol obci poskytnutý v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015, opatrenie 4.1., ktorú realizuje MAS Horný Liptov, prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry nenávratný finančný príspevok (viac info).

Využívanie viacúčelového ihriska je bezplatné a riadi sa Prevádzkovým poriadkom viacúčelového ihriska (VZN č. 1/2015 z 27.7.2015). Ihrisko je prístupné každý deň od 8:00 do 21:00. Požičanie tenisovej a volejbalovej siete je spoplatnené sumou 2 €/1 hod. Siete sa požičiavajú v chate Kamenica. Za požičanie športového náradia je účtovaná vratná záloha vo výške 10 €. Rezerváciu ihriska je potrebné dopredu nahlásiť na telefónnom čísle 0910 957 372.

Technické informácie o viacúčelovom ihrisku

 • Rozmer: 36 x 18 metrov
 • Povrch: vonkajší umelý trávnik s kremičitým vsypom
 • Mantinely/oplotenie: pozinkované profily, preglejka/PE doska, PE sieť

Niekoľko pravidiel využívania viacúčelového ihriska

 • Prevádzkové hodiny ihriska sú každý deň od 8:00 do 21:00.
 • Športovú, zábavnú, rekreačnú alebo inú povolenú činnosť môže na viacúčelovom ihrisku vykonávať každý užívateľ výhradne na svoje vlastné riziko!
 • Každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný riadiť sa pokynmi správcu, ktorý je určený starostkou obce Nižná Boca. Po neuposlúchnutí jeho pokynu môže byť osoba z viacúčelového ihriska s okamžitou platnosťou vykázaná. Meno správcu je uvedené na
  vstupnej tabuli umiestnenej pri vstupe na viacúčelové ihrisko.
 • Užívateľ viacúčelového ihriska je povinný správať sa tak, aby jeho konaním alebo
  nekonaním nedošlo k zraneniu, ujme na zdraví alebo poškodeniu majetku obce. Užívateľ je plne zodpovedný za škody, ktoré vznikli jeho pričinením.
 • Za škody vzniknuté nedodržiavaním prevádzkového poriadku a všeobecných bezpečnostných pravidiel uvedených na vstupnej tabuli do viacúčelového ihriska zodpovedá osoba porušujúca tieto pravidlá alebo jej zákonný zástupca.
 • Každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný vstupovať na ihrisko výhradne cez vstupnú bráničku.
 • Na viacúčelovom ihrisku je zakázané vodenie zvierat, pohyb na bicykloch a kolieskových korčuliach, fajčiť a požívať alkoholické nápoje a vstup so zmrzlinou, nápojmi či potravinami.
 • Deti do 7 rokov musia byť na viacúčelovom ihrisku v sprievode dospelej osoby, za staršie deti zodpovedá zákonný zástupca.
 • Každý užívateľ viacúčelového ihriska je povinný udržiavať na ihrisku a v jeho okolí čistotu, poriadok a nočný pokoj.
 • Každý užívateľ je povinný používať vhodnú obuv, t.j. športovú obuv, v prípade futbalu kopačky s krátkymi gumovými alebo plastovými kolíkmi. Používanie atletických tretier s oceľovými klincami je zakázané.

Súvisiace informácie