Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Cenníky

Správne poplatky obec vyberá na základe zákona NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch za svoje úkony a konania. Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov.

Sadzobník správnych poplatkov obce Nižná Boca
Otvoriť

Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Nižná Boca a za užívanie obecného majetku
Otvoriť