Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy

Dátum zverejneniaDátum zmluvyČísloDokumentZmluvný partnerIČOČiastka EURPríloha
18.07.202404.07.2024309070DMW6ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNĚHO PRÍSPEVKU
Pôdohospodárska platobná agentúra
Hraničná 12, 815 26 Bratislava
30794323 49.948,60 Eurpríloha
28.06.202410.06.2024SVSN-0101202431Zmluva o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonovENVI-PAK, a.s.
Galvaniho 15/A
821 04 Bratislava
35858010príloha
28.06.202431.05.20241/2024DAROVACIA ZMLUVA č. 1/2024
uzavretá podľa § 628 Občianskeho zákonníka v platnom znení
Mgr. Andrej Sloboda Kuchyňa 101,
900 52 Kuchyňa
500,00 Eurpríloha
30.05.202422.05.2024ROZ 1/2024Zmluva o poskytovaní služiebMK Hlas, s.r.o.
Bernolákova 5
083 01 Sabinov
45352305104,00 Eurpríloha
30.05.202421.05.202409/001/24Zmluva o Municipálnom úvere -Eurofondy č.09/001/24Prima Banka Slovensko, a.s.
Hodžova 11
010 11 Žilina
3157595180.000, 00 Eurpríloha
20.05.202412.05.20247/2024/KODohoda o množstvovom zbere odpadu č. 7/2024/KOKING-PAL, s.r.o.
Penzión Stará škola, Nižná Boca 63
36300764118,80 Eurpríloha
18.04.202416.04.2024Dodatok č. 1ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb./ Obchodného zákonníka/
v znení neskorších predpisov
FORM-AT, s.r.o.
SNP 229, 033 01 Liptovský Hrádok
36 837 415príloha
03.04.202403.04.2024Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluvaTOPSET Solutions, s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805Modul EZK/Registratúra 54,00 Eur/ročne
Modul QR kódy /Dane
54,00 Eur/ročne
príloha
27.03.202418.03.20244/2024/KODohoda o množstvovom zbere odpadu č. 4/2024/KOSTU v Bratislave
Stavebná fakulta STU v Bratislave
Radlinského 11
810 05 Bratislava
00397687118,80 Eurpríloha
27.03.202408.03.2024Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 659 a nasl. zák. č. 40/1964 Zb. Obč. z.Ing. Tomáš Hellebrandt
Nižná Boca č. 54, 032 34 Malužiná
príloha
06.03.202404.03.2024CVČ 1/2024Zmluva
o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu Obce Nižná Boca v roku 2024
č. CVČ 1/2024
Centrum voľného času
Hradná 342
033 01 Liptovský Hrádok
37810553142,70 Eur/ 01-08/2024príloha
29.02.202428.02.2024Dodatok č.3DODATOK Č. 3
K ZMLUVE O ZNEŠKODNENÍ ODPADU
uzatvorenej podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka dňa 20.12.2019
Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170 033 01 Liptovský Hrádok
00315494ZKO 41,00 Eur/t
OO 52,00 Eur/t
príloha
29.02.202419.02.20246/2024/KODohoda o množstvovom zbere odpadu č. 6/2024/KOCOOP Jednota Lipt. Mikuláš, spotrebné družstvo
ul. 1. mája 154
031 01 Liptovský Mikuláš
001689630,03€/1 literpríloha
31.01.202431.01.20242/2024/KODohoda o množstvovom zbere odpadu č. 2/2024/KOUrbársky spolok obce Nižná Boca, poz. spol. Rozhľadňa,
Nižná Boca 628
032 34 Malužiná
3614588259,40 Eurpríloha
31.01.202431.01.20241/2024/KODohoda o množstvovom zbere odpadu číslo
1/2024/KO
NVB Invest a.s.
Stará Zvonica
Nižná Boca 651
032 34 Malužiná
509369560,03 €/1 literpríloha

Archív zmlúv