Obecná knižnica sa nachádza v sídle Obecného úradu Nižná Boca. V roku 2019 je prístupná každý druhý štvrtok počas otváracích hodín.

Otváracie hodiny: 16:00 – 18:00

Výpožičné dni v roku 2019:

 • 10. a 24. januára
 • 7. a 21. februára
 • 7. a 21. marca
 • 4. a 25. apríla
 • 9. a 23. mája
 • 6. a 20. júna
 • 4. a 25. júla
 • 15. augusta
 • 5. a 19. septembra
 • 3., 17. a 31. októbra
 • 14. a 28. novembra
 • 12. decembra

Zverejnené: 15/01/2015
Aktualizované: 05/12/2018