Obecná knižnica sa nachádza v sídle Obecného úradu Nižná Boca. V roku 2019 je prístupná každý druhý štvrtok počas otváracích hodín.

Otváracie hodiny: 16:00 – 18:00
(každý druhý štvrtok v mesiaci)

Výpožičné dni v roku 2020:

 • 16. a 30. januára
 • 13. a 27. februára
 • 12. a 26. marca
 • 16. a 30. apríla
 • 14. a 28. mája
 • 11. a 25. júna
 • 16. júla
 • 6. a 27. augusta
 • 10. a 24. septembra
 • 8. a 22. októbra
 • 5. a 19. novembra
 • 3. a 17. decembra

Zverejnené: 15/01/2015
Aktualizované: 14/01/2020