Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

História obce

Nižná Boca na historickej fotke

Prvá zmienka o obci je z roku 1285. V tomto období bola dolina osídľovaná nemeckými prisťahovalcami zo Saska, ktorí sa venovali hlavne ťažbe zlata, striebra, železa a medi. Postupne ťažba klesala až do roku 1860, keď bola úplne zastavená. V čase valašskej kolonizácie, keď zanikla banícka činnosť obyvatelia obce sa preorientovali na chov dobytka, oviec, súkenníctvo a prácu v lesoch. Obyvatelia sa tiež venovali spracovaniu ovčej vlny. V roku 1926 vznikla z dolnej časti Kráľovskej a Svätojánskej Boce Nižná Boca a z horných častí obidvoch obcí Vyšná Boca. V tomto období sa obyvateľstvo obce zaoberalo hlavne chovom dobytka a oviec. Zvláštnosťou, ba až raritou je skutočnosť, že obyvatelia mali dobytok ustajnený a aj zazimovaný priamo na lúkach a nie pri svojich obydliach. Dodnes môžeme vidieť v celej doline roztrúsených niekoľko týchto lúčnych maštalí. Prebiehajú v súčasnosti snahy o záchranu, rekonštrukciu a zdokumentovanie pôvodnej architektúry.

Je známe, že už v roku 1540 existoval bocký evanjelický zbor. Roku 1844 bol v obci postavený evanjelický kostol bez veže, ktorá bola dostavaná až v roku 1939. V obci bola zriadená ľudová evanjelická škola v roku 1632 a nepretržite fungovala až do roku 1972. Z 18. a 19. storočia sa zachovali banícke zrubové domy s priechodným pitvorom a valbovou šindľovou strechou. Časť obce je vyhlásená za Chránenú pamiatkovú zónu ľudovej architektúry. Najstarší zachovaný dom je z roku 1710 s popisným číslom 130 a miestnym názvom Od Jakobusky.

Pamiatky

Časť Nižnej Boce je vyhlásená za Chránenú pamiatkovú zónu ľudovej architektúry. Najstarší zachovaný dom je z roku 1710 s popisným číslom 130 a miestnym názvom Od Jakobusky.

Súvisiace odkazy:

Foto: archív Zuzany Polóniovej Červeňovej