Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obecný úrad

Podľa Štatútu obce Nižná Boca obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Obecný úrad Nižná Boca zároveň zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Obecný úrad Nižná Boca

Nižná Boca 3
032 34 Malužiná

IČO: 00315648
DIČ: 2020581596
Číslo účtu: SK07 5600 0000 0017 0357 4005
BIC: KOMASK2X

Tel: 044/ 5291 240
Fax: 044/ 5291 240
E-mail: obec@niznaboca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 – 12:00 12:30 – 13:30
Utorok 8:00 – 12:00 12:30 – 13:30
Streda 8:00 – 12:00 12:30 – 16:00
Štvrtok 8:00 – 12:00 12:30 – 13:30
Piatok 8:00 – 12:00 12:30 – 15:00

V prípade neprítomnosti volajte na tel. č.: 0910/957 372 (starostka).