Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Zasadnutie OZ – máj 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 31. mája 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

(viac…)

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie

Obec Nižná Boca, ako príslušný stavebný úrad podľa § 5 odst.1 pís. a/1 zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a podľa § 117 odst.1 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov posúdil preskúmal žiadosť o stavebné povolenie podľa 62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti povoľuje stavbu:

(viac…)

Zasadnutie OZ – apríl 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 26. apríla 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

(viac…)

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 2. do 19. apríla 2021 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia (vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v.) bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km2. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Zasadnutie OZ – február 2024

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 23. februára 2024 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

(viac…)

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Obec Nižná Boca týmto zverejňuje verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania v súvislosti so stavbou „11427-Nižná Boca-Oproti DTS obec 1-Rozšírenie NNK“, ktorej stavebníkom je Stredoslovenská distribučná a. s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo. Kompletné znenie verejnej vyhlášky nájdete v prílohe nižšie.

(viac…)

Daňové priznanie za 2023

V prípade, že ste predali alebo kúpili nehnuteľnosť v roku 2023 v katastrálnom území Nižná Boca, do 31. januára 2024 je potrebné podať daňové priznanie na obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)