Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Pozvánka na verejné stretnutie občanov

V zmysle  § 11b  zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2023 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Nižnej Boci.

(viac…)

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu

V súvislosti so žiadosťou Ing. Rastislava Piovarčiho a Ing. Alexandry Piovarčíovej, Vranov 563, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 01 Lipovský Mikuláš, na stavbu: „Rekreačný dom“ na pozemku parc. č. KN E 1596/296 v k.ú. Nižná Boca obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 09.00 hod. na Obecnom úrade v Nižnej Boci a následne na tvare miesta. Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe.

(viac…)

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu ZaD č. 2 ÚP

Obec Nižná Boca, č. 3, PSČ 032 34 Malužiná ako príslušný orgán, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca“ (ďalej len ZaD č. 2 ÚPN-O) oznamuje, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu pre Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca. Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe.

(viac…)