Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Triedenie odpadu

Obec Nižná Boca v zastúpení starostkou obce Mgr. Silviou Skusilovou v súlade s § 4 ods. 5 a 6 Zákona č. 329/2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

41,50 %
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI NIŽNÁ BOCA ZA KALENDÁRNY ROK 2023
Rozdiel oproti 2022: +8,56 %

Výkaz o komunálnom odpade (2023)

S triedením odpadov má problém stále mnoho ľudí, ktorí často nevedia, do ktorých nádob je potrebné jednotlivý odpad vhadzovať. Nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z.z.) preto priniesol aj farebné rozlíšenie zberných nádob alebo vriec, do ktorých má občan triediť. Nakladanie s odpadmi v obci Nižná Boca sa riadi VZN č. 2/2016 účinným od 15. 9. 2016.

PAPIERPAPIER

PATRIA SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Tip: 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV.

triedenie-odpadov-plast2PLASTY

PATRIA SEM: Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov (nezálohované), nápojové kartóny (tetrapak), plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

Tip: Z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda.

triedenie-odpadov-sklo2SKLO

PATRIA SEM: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Tip: 5 pohárov stačí na výrobu vázy.

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
Zopár rád ako správne triediť odpad.

Ako správne vytriediť obaly z nanukov a zmrzlín?

Nanuky, zmrzliny či rôzne mrazené dezerty sú balené do rôznych typov obalov: od plastových cez papierové až po také, ktoré sa skladajú z kombinácie viacerých materiálov. Je dôležité naučiť sa tieto obaly správne rozlišovať. „Spotrebiteľom preto odporúčame, aby si pozorne pozreli recyklačné symboly, ak sú na obale uvedené, a pri triedení sa nimi riadili. Vo viacerých mestách a obciach sa plasty, nápojové kartóny aj kovové obaly triedia spoločne do žltých nádob. To nám značne zjednodušuje rozhodnutie, do ktorého kontajnera obal vyhodiť,“ vysvetľuje Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI – PAK a ďalej dopĺňa: „Sú však aj samosprávy, v ktorých sa tieto obaly triedia samostatne, preto je vždy potrebné sa riadiť pravidlami obce, kde sa nachádzame.

Odpad a obaly zo zmrzliny, nanukov a mrazených dezertov je dôležité správne vytriediť, aby sa následne zabezpečila ich adekvátna recyklácia. „Aj pri týchto obaloch platí základné pravidlo poctivého triedenia. Všetko, čo sa z obalu dá oddeliť, treba oddeliť a vytriediť samostatne. Navyše, obaly od nanukov či zmrzlinových dezertov – rôzne tégliky či plastové nádobky netreba umývať, stačí ich zbaviť zvyškov. Inak by sme zbytočne plytvali vodou, keďže pri samotnej recyklácii dochádza k čisteniu materiálov,“ dodáva Katarína Kretter.

Plagát – triedenie obalov z nanukov a zmrzlín

Kam patria tégliky z jogurtov?

Patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla.

Ako správne triediť obaly zo syrov?

Obaly zo syrov sa často skladajú z viacerých materiálov. So správnym triedením týchto obalov vám pomôže tento plagát.

Kam patria krabice z džúsov a mlieka?

Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich do žltých nádob na plasty. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

Kam patrí elektroodpad?

Obec zbiera elektroodpad celoročne a necháva odvážať 2x ročne. Staré elektro spotrebiče môžete ukladať k požiarnej zbrojnici, pričom obec sa postará o jeho uskladnenie a neskorší odvoz.

Kam patria použité hygienické potreby?

Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?

Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.

Kam patrí molitan?

V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.

Kam patrí polystyrén?

Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný, odneste ho na zberný dvor.

Kam patria PET fľaše?

Nezálohované PET fľaše patria do žltých kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím.

Kam patria krabice z kartónu?

Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.

Množstvo zaujímavých informácií a videí nájdete na stránke www.triedime.sk spoločnosti ENVI – PAK, s ktorou obec Nižná Boca spolupracuje pri nakladaní s odpadmi. Za spoločnosťou ENVI – PAK stoja veľkí medzinárodní výrobcovia baleného tovaru, ako aj slovenské firmy, výrobcovia potravín, nápojov, liehovín alebo kozmetiky.

odpad-pred-vyhodenim-zosliapnite