Priznajme si, účinné triedenie odpadu je na Slovensku stále iba v plienkach. Potešiteľné však je, že podľa prieskumu agentúry Focus zo septembra 2015 najväčšiu pozornosť v rámci triedenia odpadu venujú obyvatelia v Žilinskom a Trnavskom kraji, najmenšiu v Bratislavskom a Košickom kraji.

34,00 %
ÚROVEŇ VYTRIEDENIA ODPADU ZA ROK 2019
Informácia o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

S triedením odpadov má problém stále mnoho ľudí, ktorí často nevedia, do ktorých nádob je potrebné jednotlivý odpad vhadzovať. Nový zákon o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z.z.) preto priniesol aj farebné rozlíšenie zberných nádob alebo vriec, do ktorých má občan triediť. Nakladanie s odpadmi v obci Nižná Boca sa riadi VZN č. 2/2016 účinným od 15. 9. 2016.

PAPIERPAPIER

PATRIA SEM: Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Nepatria sem: Väzbové obaly kníh, mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

Tip: 10 časopisov sa môže zmeniť na krabicu z TV.

 

triedenie-odpadov-plast2PLASTY

PATRIA SEM: Neznečistené stlačené alebo zošliapnuté PET fľaše z nápojov, nápojové kartóny (tetrapak), plastové a mikroténové vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.

Nepatria sem: Mastné obaly so zvyškom potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

Tip: Z 30 PET fliaš môže byť fleecová bunda.

 

triedenie-odpadov-sklo2SKLO

PATRIA SEM: Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor), sklenené črepy a pod.

Nepatria sem: Porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokovované sklo alebo technické druhy skla. Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

Tip: 5 pohárov stačí na výrobu vázy.

 

EŠTE STÁLE NEVIETE, ČO KAM PATRÍ?
Zopár rád ako správne triediť odpad.

 • Kam patria tégliky z jogurtov?

  Patria do žltého kontajnera určeného na plasty, musia však byť bez zvyškov jedla.

 • Kam patria krabice z džúsov a mlieka?

  Nazývame ich nápojovými kartónmi. Vhadzujte ich do žltých nádob na plasty. Pred vyhodením zmenšite ich objem, napríklad zošliapnutím.

 • Kam patrí elektroodpad?

  Obec zbiera elektroodpad celoročne a necháva odvážať 2x ročne. Staré elektro spotrebiče môžete ukladať k požiarnej zbrojnici, pričom obec sa postará o jeho uskladnenie a neskorší odvoz.

 • Kam patria použité hygienické potreby?

  Hygienické potreby (použité detské plienky, papierové vreckovky, obaly zo zubnej pasty a pod.) patria do zmesového odpadu, pretože sú znečistené.

 • Kam patria obaly z nebezpečných látok a prípravkov?

  Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok (motorových olejov, farieb, riedidiel a pod.) nepatria do triedeného zberu. Odneste ich na zberný dvor.

 • Kam patrí molitan?

  V menšom množstve ho môžete vhodiť do zmesového odpadu, vo väčšom množstve patrí na zberný dvor.

 • Kam patrí polystyrén?

  Ak ho nie je veľa, tak patrí do žltého kontajnera určeného na plasty. Ak je rozmerný, odneste ho na zberný dvor.

 • Kam patria PET fľaše?

  Patria do žltých kontajnerov na plasty, pred vyhodením je však potrebné znížiť ich objem, napríklad zošliapnutím.

 • Kam patria krabice z kartónu?

  Po zmenšení objemu, napríklad poskladaním, patria do modrých nádob na papier.

Množstvo zaujímavých informácií a videí nájdete na stránke www.triedime.sk spoločnosti ENVI – PAK, s ktorou obec Nižná Boca spolupracuje pri nakladaní s odpadmi. Za spoločnosťou ENVI – PAK stoja veľkí medzinárodní výrobcovia baleného tovaru, ako aj slovenské firmy, výrobcovia potravín, nápojov, liehovín alebo kozmetiky.

odpad-pred-vyhodenim-zosliapnite

Zverejnené: 17/03/2017
Aktualizované: 03/03/2020