Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Obec Nižná Boca

Panoramatický pohľad na Nižnú Bocu a okolie (zdroj: inspiraci.com)

Nadmorská výška: 851 m.n.m.
Rozloha: 24,99 km²
Počet obyvateľov: 152 (stav k 31. 12. 2021)

Obec Nižná Boca sa rozprestiera po obidvoch brehoch potoka Bocianka. Obklopujú ju svahy blízkych vrchov Oleškovej, Špíglovô, Solisko, Fišiarka, Palenica, Plešina, Črchle, Chopec a Rovná hoľa. Jej chotár sa rozprestiera v chránenej oblasti, v Národnom parku Nízke Tatry.

Pre Bockú dolinu je charakteristická chladná a vlhká klíma. Jednotlivé klimatické zložky (teplota, slnečný svit, vietor, zrážky) sa vo vzťahu k polohe v území a nadmorskej výške menia. Nižná Boca patrí do chladnej horskej klimatickej oblasti, s priemernou ročnou teplotou: 11,8 st. C.

Nižná Boca má výhodnú geografickú polohu a jej okolie oplýva bohatstvom prírodných krás. Táto kombinácia predurčuje obec na rozvíjanie cestovného ruchu a postupné budovanie „mäkkej“ turistickej infraštruktúry. Cieľom je revitalizácia obce v kontexte rozvoja podnikateľských aktivít a cestovného ruchu formou vytvorenia podmienok pre zimné športy, letné športy, relax a vidiecky ekoturizmus.

Obec Nižná Boca je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Vývoj počtu obyvateľov (k 31. 12.):

20092010201120122013
158154159156161
20142015201620172018
165163163163166
201920202021
162162152

Ekonomické údaje

Nezamestnanosť v obci sa pohybuje v roku 2021 na úrovni 0,5 – 1,0 % z celkového počtu obyvateľov (v porovnaní s 5,10 – 5,32 % za okres Liptovský Mikuláš). Priemerný počet dlhodobo nezamestnaných predstavuje 1 osobu.

Foto: inspiraci.com