Panoramatický pohľad na Nižnú Bocu a okolie (zdroj: inspiraci.com)

Nadmorská výška: 851 m.n.m.
Rozloha: 24,99 km²
Počet obyvateľov: 162

Obec Nižná Boca sa rozprestiera po obidvoch brehoch potoka Bocianka. Obklopujú ju svahy blízkych vrchov Oleškovej, Špíglovô, Solisko, Fišiarka, Palenica, Plešina, Črchle, Chopec a Rovná hoľa. Jej chotár sa rozprestiera v chránenej oblasti, v Národnom parku Nízke Tatry.

Pre Bockú dolinu je charakteristická chladná a vlhká klíma. Jednotlivé klimatické zložky (teplota, slnečný svit, vietor, zrážky) sa vo vzťahu k polohe v území a nadmorskej výške menia. Nižná Boca patrí do chladnej horskej klimatickej oblasti, s priemernou ročnou teplotou: 11,8 st. C.

Nižná Boca má výhodnú geografickú polohu a jej okolie oplýva bohatstvom prírodných krás. Táto kombinácia predurčuje obec na rozvíjanie cestovného ruchu a postupné budovanie „mäkkej“ turistickej infraštruktúry. Cieľom je revitalizácia obce v kontexte rozvoja podnikateľských aktivít a cestovného ruchu formou vytvorenia podmienok pre zimné športy, letné športy, relax a vidiecky
ekoturizmus.

Obec Nižná Boca je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Foto: inspiraci.com

Zverejnené: 25/03/2014
Aktualizované: 12/09/2016