Dátum zverejneniaDátum prijatiaDátum faktúryČislo fa
Evid.č. DF
DokumentZmluvný partnerIČOČiastka EUR
18.03.202017.03.202016.03.20203620027888
FD 33/2020
externý pevný diskELEKTROSPED, a.s.
Pestovateľská 13
821 04 Bratislava
3576503860,80
18.03.202017.03.202015.03.20208255544983
FD 32/2020
mobilné hovorySlovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346936,98
18.03.202016.03.202012.03.20201201611
FD 31/2020
aktualizácia dát katastraTOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
4691980536,00
18.03.202016.03.202012.03.20201200568
FD 30/2020
aktualizácia programov na rok 2020TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805832,80
18.03.202009.03.202005.03.20209200149
FD 29/2020
registratúra - inštalácia, konfigurácia, školenieTOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805108,00
18.03.202009.03.202029.02.20203012008474
FD 28/2020
príspevok na dopravné služby za 2/2020ARRIVA Liorbus, a.s.,
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
3640343173,81
18.03.202009.03.202004.03.20202020027
FD 27/2020
advokátska odmena za právne služby za 1/2020JUDr. Roman Škerlík - advokát
Letná 61
052 01 Spišská Nová Ves
4210926452,50
18.03.202009.03.202001.03.20208254022893
FD 26/2020
pevná linka, internetSlovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346944,30
18.03.202005.03.202003.03.2020120024394
FD 25/2020
jedálne kupónyUP Slovensko, s.r.o.
Tomášikova 23/D
821 01 Bratislava
31396674751,33
16.03.202005.03.202011.01.2020133501361194
FD 24/2020
elektrická energia 2020 Obecný dom č. 74SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
51865467462,00
16.03.202004.03.202028.02.20200812020
FD 23/2020
publikácia "Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2020"RVC -združenie obcí
Scherfelova 6
058 01 Poprad
3195450233,00
16.03.202002.03.202012.03.20202020164
FD 22/2020
vývoz odpadu za 2/2020Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Lipt.Hrádok
00315494188,92
16.03.202021.02.202014.02.2020200100013
FD 21/2020
členský príspevok 2020Miestna akčná skupina Horný Liptov
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok
4206350783,50
27.02.202017.02.202011.01.2020133501361193
FD 20/2020
elektrická energia 2020
súp.č. 3
SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
518654674 444,00
27.02.202017.02.202015.02.20208253281485
FD 19/2020
mobilné hovorySlovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346937,88
27.02.202013.02.202010.02.2020202099
FD 18/2020
odvoz odpadu z o o obceMesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Lipt.Hrádok
00315494192,72
27.02.202014.02.202012.02.20202201104881
FD 17/2020
autorská odmena - používanie MRSOZA
Rastislavova 3
821 08 Bratislava 2
0017845420,40
27.02.202010.02.202031.01.202020004
FD 16/2020
dokončovanie práce- oprava OcÚ + materiálMiroslav Hanus
M.R. śtefánika 375/29
013 03 Varín
419205205 796,00
27.02.202011.02.202010.02.202020200138
FD 15/2020
deliaca priečka Drevona production s.r.o.
Výhonská 1
835 10 Bratislava
5035179692,40
27.02.202021.01.202015.01.20208251034995
FD 14/2020
mobilné hovorySlovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346936,72
27.02.202010.02.202031.01.20203012008240
FD 13/2020
príspevok na dopravné služby za 1/2020ARRIVA Liorbus, a.s.,
Bystrická cesta 62
034 01 Ružomberok
3640343173,81
27.02.202010.02.202003.02.20202020011
FD 12/2020
právne služby za 12/2019JUDr. Roman Škerlík - advokát
Letná 61
052 01 Spišská Nová Ves
4210926470,00
27.02.202006.02.202001.02.202088251771550
FD 11/2020
pevná linka a internetSlovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346944,30
27.02.202006.02.202003.02.2020202013
Dobbropis 10/2020
oprava poplatku za rekultiváciu skládky k DF 202013Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Lipt.Hrádok
00315494- 22,56
27.02.202003.02.202027.01.2020200322
FD 9/2020
montáž a revízia EZS - akumulátor po dobe životnostiALTYS, spol. s r.o.
Kremnička 39
974 05 Banská Bystrica 5
31620540378,00
27.02.202003.02.202028.01.2020202052
FDd 8/2020
odvoz odpadu z cintorínaMesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Lipt.Hrádok
00315494259,54
27.02.202003.02.202011.01.2020133501361195
FD 7/2020
elektrická energia 2020 vodojemSSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
51865467231,00
27.02.202003.02.202011.01.2020133501361191
FD 6/2020
elektrická energia 2020 - dom smútkuSSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
5186546799,00
27.02.202003.02.202011.01.2020133501361192
FD 5/2020
elektrická energia 2020 verejné svetloSSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
518654671 595,00
27.02.202030.01.202023.01.20202020019
FD 4/2020
oprava VORoman Straka
Dovalovo 625
033 01 Lipt.Hrádok
40450376110,00
27.02.202024.01.202023.01.2020202005
FD 3/2020
audítorské práce - rok 2019Ing. Mária Huštáková
Bernolákova 41
974 05 Banská Bystrica
32013892360,00
27.02.202024.01.202020.01.2020200001
FD 2/2020
PD "vodovod Nižná Boca - rozšírenie 2" požiarnobezp. riešenie stavbyIng. Juraj Vavro
Družstevná 2221
031 01 Lipt.Mikuláš
32588844156,00
27.02.202024.01.202020.01.20202020/13
FD 1/2020
odvoz odpadu z obceMesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Lipt.Hrádok
00315494252,13

Archív faktúr

Zverejnené: 06/03/2014
Aktualizované: 03/01/2020