Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Faktúry

Dátum zverejneniaDátum prijatiaDátum faktúryČíslo fa/Evidenčné č. faktúry dodáv.DokumentZmluvný partnerIČOČiastka EUR/Dátum úhrady
24.04.202423.04.202417.04.20242024134
FD 40/2024
zabezpečenie zhodnotenia stavebného odpadu podľa protokolov o odbere odpadu - vytriedený betónISO & spol s.r.o.
Lesnícka 10
031 01 Liptovský Mikuláš
3636852156,40 Eur
24.04.2024
24.04.202418.04.202415.04.20242024/252
FD 39/2024
vývoz odpadu z obce 12.04.2024Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok
00315494362,36 Eur
22.04.2024
24.04.202417.04.202401.03.20241240578
FD 38/2024
zmluva o aktualizácii dát katastraTOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
4691980536,00 Eur
18.04.2024
24.04.202417.04.202415.04.20248347603792
FD 37/2024
služby mobilnej siete + splátkaSlovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346950,65 Eur
18.04.2024
16.04.202415.04.202413.04.20242024/018
FD 36/2024
demontáž vianočného stromuPLOŠINY STRAKA s.r.o.
Dovalovo 625
033 01 Liptovský Hrádok 1
56093641150,00 Eur
16.04.2024
16.04.202412.04.202408.04.20242024/239
FD 35/2024
dopravné výkony a uloženie odpadu na skládku TKO v LH 03.04.2024Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok
00315494379,31 Eur
16.04.2024
16.04.202412.04.202408.04.2024612062918
FD 34/2024
nájom podľa ZML 5346/2012 za rok 2024 LESY SR, štátny podnik
org. zložka OZ Tatry
Juraja Martinku 110/6
033 11 Liptovský Hrádok
3603835143,00 Eur
16.04.2024
16.04.202405.04.202405.04.2024022024
FD 33/2024
zimná údržba obce Mon repos s.r.o.
Nešporova 19
010 01 Žilina
36416436267,50 Eur
08.04.2024
16.04.202405.04.202404.04.2024240104
FD 32/2024
poradenská činnosť v zmysle zákona č. 95/2019 o informačných technológiách za obdobie 1-3/2024
EP PROTECT s.r.o.
Antona Bernoláka 2
071 01 Michalovce
543716600 Eur
16.04.202404.04.202401.04.20248346849117
FD 31/2024
služby pevnej siete +internetSlovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346968,34 Eur
05.04.2024
16.04.202404.04.202403.04.20242240121
FD 30/2024
Modul QR kódy k programu WinCITY Dane + Team Viewer k programu WinCITY DaneTOPSET Solutions, s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805102,00 Eur
05.04.2024
10.04.202403.04.202426.03.20242241106525
FD 29/2024
autorská odmena za licenciu na verejné použitie - hudba reprodukovaná technickým zariadením prostredníctvom rozhlasu /použitie na oznamySOZA
Rastislavova 914/3
821 08 Bratislava
0017845425,20 Eur
09.04.2024
10.04.202403.04.202425.03.20242024/186
FD 28/2024
vývoz odpadu z obce 22.03.2024Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok
00315494391,33 Eur
05.04.2024
10.04.202403.04.202402.04.202420240029
FD 27/2024
účtovné služby 03/2024FreeEkon s.r.o.
Garbiarska 905/4
031 01 Liptovský Mikuláš
51123584300,00 Eur
04.04.2024
10.04.202403.04.202429.03.202420240035
FD 26/2024
predĺženie registrácie a správa doménového záznamu/03.04.2024-02.04.2025/Miroslav Šebek
Dubová 493/3
031 04 Liptovský Mikuláš
4173553613,20 Eur/zaloh.fa.
27.03.2024
10.04.202403.04.202431.03.20242024173
FD 25/2024
výkon zodpovednej osoby za 03/2024Osobnyudaj.sk-ZA s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
5414570830,00 Eur
04.04.2024
10.04.202422.03.202422.03.20242403036
FD 24/2024
tlačiareň LASER MFZ BROTHER, počítačové služby ,dovoz a inštaláciaLDcentrum Computers s.r.o.
SNP 171
033 01 Liptovský Hrádok
50097768550,80 Eur
27.03.2024
10.04.202419.03.202415.03.20248345806811
FD 23/2024
služby mobilnej siete

splátka
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346953,98 Eur
27.03.2024
10.04.202415.03.202411.03.20242024/146
FD 22/2024
vývoz odpadu z obce 01.03.2024Mesto Lptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok
00315494351,82 Eur
20.03.2024
10.04.202413.03.202408.03.20241241259
FD 21/2024
aktualizácia programov za rok 2024TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
46919805952,80 Eur
15.03.2024
10.04.202408.03.202406.03.2024240100014
FD 20/2024
členský príspevok za rok 2024
Miestna akčná skupina Horný Liptov
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok 1
4206350779,00 Eur
15.03.2024
10.04.202405.03.202401.03.20248345048068
FD 19/2024
služby pevnej siete +internet
Slovak Telekom a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346968,34 Eur
12.03.2024
04.04.202404.03.202404.03.202420240020
FD 18/2024
účtovné služby 02/2024FreeEkon s.r.o.
Garbiarska 905/4
031 01 Liptovský Mikuláš
51123584300,00 Eur
06.03.2024
04.04.202401.03.202401.03.20242024012
FD 17/2024
vyhotovenie geometrického plánu na zameranie stavby a zameranie adresného bodu stavbyGEPRAMS s.r.o.
Prekážka 726/25
033 01 Liptovský Hrádok
45718946500,00 Eur
06.03.2024
04.04.202429.02.202429.02.20242402080
FD 16/2024
rozhlasová ústredňa , služby- dovoz, montáž, zaškolenie, inštalácia s prvotným nastavenímMK Hlas s.r.o.
Bernolákova 73/5
083 01 Sabinov
45352305739,00 Eur
12.03.2024
04.04.202429.02.202429.02.20242024111
FD 15/2024
výkon zodpovednej osoby za 02/2024Osobnyudaj.sk - ZA s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
5414570830,00 Eur
06.03.2024
04.04.202428.02.202427.02.20249240317
FD 14/2024
Registratúra - školenie programu TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/25B
900 31 Stupava
4691980536,00 Eur
06.03.2024
20.02.202419.02.202415.02.20248344014635
FD 13/2024
služby mobilnej siete +
splátka
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346949,75 Eur
20.02.2024
20.02.202415.02.202412.02.20242024/74
FD 12/2024
vývoz odpadu z obce 09.02.2024Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok
00315494461,98 Eur
20.02.2024
20.02.202405.02.202401.02.20248343254941
FD 11/2024
služby pevnej siete +
internet
Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28
817 62 Bratislava
3576346965,03 Eur
09.02.2024
20.02.202405.02.202401.02.202420240013
FD 10/2024
účtovné služby 01/2024FreeEkon s.r.o.
Garbiarska 905/4
031 01 Liptovský Mikuláš
51123584
300,00 Eur
09.02.2024
20.02.202431.01.202431.01.20242024051
FD 9/2024
výkon zodpovednej osoby za 01/2024Osobnyudaj.sk-ZA, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A
040 01 Košice
5414570830,00 Eur
06.02.2024
20.02.202429.01.202422.01.2024130002704615
FD 8/2024
elektrická energia 2024 obecný dom súp. č. 74 SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
51865467462,00 Eur/42,00 Eur/15. v mesiaci
20.02.202424.01.202418.01.2024130002702846
FD 7/2024
elektrická energia 2024
merač rýchlosti č. 1
SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
51865467124,00 Eur
15.02.2024
20.02.202424.01.202418.01.2024130002702845
FD 6/2024
elektrická energia 2024
merač rýchlosti č. 2
SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
51865467124,00 Eur
15.02.2024
20.02.202424.01.202418.01.2024130002702028
FD 5/2024
elektrická energia 2024
dom smútku
SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
51865467143,00 Eur/13,00 Eur/15. v mesiaci
20.02.202424.01.202418.01.2024130002702029
FD 4/2024
elektrická energia 2024
verejné osvetlenie
SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
518654671177,00 Eur /107,00 Eur/ 15. v mesiaci
20.02.202423.01.202422.01.2024130002704614
FD 3/2024
elektrická energia 2024
OcÚ súp. č. 3
SSE, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
518654675775,00 Eur / 525 Eur /15. v mesiaci
20.02.202423.01.202422.01.20242401352
FD 2/2024
odmeny výkonným umelcom - rok 2024
verejný rozhlas
SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14
813 48 Bratislava
1731059838,40 Eur
06.02.2024
07.02.202423.01.202416.01.20242024/18
FD 1/2024
vývoz odpadu z obce 12.01.2024Mesto Liptovský Hrádok
Hviezdoslavova 170
033 01 Liptovský Hrádok
00315494364,17 Eur
26.01.2024

Archív faktúr

0 komentárov

Žiadne komentáre

Napísať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *