Triedenie odpadu a jeho následné zhodnocovanie/recyklácia pomáha významne znižovať nepriaznivý vplyv našej činnosti na životné prostredie. Detí sú naša budúcnosť, preto by sme u nich už od ranného veku mali budovať vzťah k prídode a životnému prostrediu. Na podporu triedenia odpadu a vzdelávanie detí spoločnosť ENVI – PAK preto pripravila vzdelávacie pomôcky vo forme chutných maľovaniek, ktoré si buď môžete vytlačiť alebo vymaľovať priamo na internetovej stránke www.triedime.sk.

Zvieratká učia deti triediť

Aj zvieratká chcú mať doma čisto.
Vymaľuj si svoje zvieratko, ktoré triedi odpad.

triedenie-malovanka-plast-zaba

triedenie-malovanka-sklo-zajac

triedenie-malovanka-papier-jezko2

triedenie-malovanka-zvieratka

Zverejnené: 17/03/2017
Aktualizované: 17/03/2017