Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Miestne referendum 2023

Obec Nižná Boca oznamuje občanom, že poslanci obecného zastupiteľstva na svojom zasadnutí dňa 27. 10. 2023 uznesením č. 50/2023 vyhlásili miestne referendum.

Otázka, ktorá sa obyvateľom predkladá je nasledovného znenia:

Súhlasíte s vykonaním nových zmien v pôvodnom Územnom pláne obce z roku 2003, ktoré znížia projektovanú zastavanosť územia v lokalite Dolné Salášky a Dolné Lúky?

Miestne referendum sa bude konať v sobotu 2. 12. 2023 v budove obecného úradu v Nižnej Boci v čase od 12.00 hod. do 18.00 hod.

Súvisiace dokumenty

Vysvetlenie k miestnemu referendu

Podľa článku 30 od. 1 Ústavy SR majú občania právo zúčastňovať sa priamo na správe vecí verejných a bezprostredne rozhodovať o verejných záležitostiach.

Po verejnom prerokovaní Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nižná Boca (ďalej len ZaD č.2) sa zdvihla vlna nevôle s týmito zmenami, preto sa poslanci obecného zastupiteľstva rozhodli vyhlásiť miestne referendum s cieľom zistiť názory občanov na výstavbu v lokalite Dolné Salášky a Dolné Lúky.

Pre lepšiu predstavivosť sme pre vás pripravili mapu s vyobrazením:

  • hranice navrhovaného zastavaného územia v pôvodnom Územnom pláne z roku 2003, ktorý je stále platný,
  • hranice navrhovaného zastavaného územia riešeného v ZaD č. 2, ktoré sú neplatné – nie sú schválené,
  • hranice navrhovaného zastavaného územia, ktoré vzišlo z rokovania poslancov a členov petičného výboru.

V miestnom referende sa vás pýtame, či súhlasíte s návrhom na výstavbu len v lokalite C.2 vyobrazenej na mape. Úspešnosť referenda závisí od vašej účasti a vášho záujmu o túto problematiku.

V miestnom referende môžu hlasovať len občania s trvalým pobytom v obci Nižná Boca.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa neváhajte obrátiť na starostku, poslancov obecného zastupiteľstva, prípadne na členov petičného výboru (Igor Tréger ml., Ivan Rísik ml., Peter Balco, Marián Polóni, Ján Tréger, Ing. Peter Láni, Ing. Lukáš Tréger). Ochotne vám všetko vysvetlíme a pomôžeme zorientovať sa v celej problematike.

Spôsob úpravy hlasovacieho lístka

Spôsob úpravy hlasovacieho lístka (vzor): odpovede ÁNO alebo NIE zakrúžkujete, hlasovací lístok zložíte na polovicu a následne vhodíte do hlasovacej urny. Vzor hlasovacieho lístka je na druhej strane tohto oznámenia.

V prípade, že požadujete voľbu do prenosnej urny, oznámte to zapisovateľke komisie pre miestne referendum na tel. čísle 0911 603 056.