Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Určenie odmeny zástupcovi starostky obce Nižná Boca

v zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov § 25 odsek 7, tretia veta.

Zástupca starostky obce Nižná Boca je zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Nižná Boca, ktorý po poverení starostkou obce zastupuje starostku spravidla celé funkčné obdobie.

Zástupca starostky zastupuje starostku v rozsahu určenom starostkou obce v písomnom poverení. Plní v prípade zaniknutia mandátu starostky obce pred uplynutím funkčného obdobia úlohy starostky v plnom rozsahu.

V zmysle § 25 odsek 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po zohľadnení vecnej a časovej náročnosti výkonu funkcie zástupcu starostky a podľa úloh určených v písomnom poverení, určuje starostka obce Nižná Boca zástupcovi starostky p. Ing. Petrovi Matejkovi za výkon funkcie zástupcu starostky odmenu vo výške 10,00 Eur mesačne s účinnosťou od 01.03.2024.