Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Realizácia programu LEADER v období 2007 – 2013 v území Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov podnietila významne vzájomnú spoluprácu subjektov na úrovni samosprávy, ale aj subjektov v súkromnom sektore. V tomto období sa upevnila regionálna spolupatričnosť a ochota akceptovať sa navzájom pri riešení problémov a realizácii investícií z pohľadu ich dôležitosti. Bol to významný pokrok v oblasti spolupráce, ktorý prešiel veľmi prirodzene do potreby naďalej spoločne plánovať rozvoj územia s prihliadnutím na požiadavky a špecifiká jednotlivých obcí a subjektov na ich území. Vzhľadom na pomerne podrobný monitoring územia, aktivít a činností, ktoré vykonávala MAS Horný Liptov v uplynulom období, prevzalo na seba občianske združenie úlohu spracovať pre svojich členov a územie MAS Horný Liptov Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2030 (nižšie).

Nižná Boca v roku 2030

Nižná Boca chráni svoju historickú pamiatkovú zónu, poskytuje oázu kľudu a oddychu v prírode, obec je čistá, udržiavaná využívaním komunálnej techniky. Vybudovaný je vodovod, kanalizácia a ČOV je plne funkčná. Schátrané a neobývané nehnuteľnosti v pôvodnej obci sú opravené a plnohodnotne využívané na rekreáciu. Ľudia si cenia históriu a spôsob života svojich predkov. Zlepšil sa stav okolitých lesov a lúk, ktoré poskytujú množstvo liečivých bylín a lesných plodov. Vzájomná spolupráca medzi občanmi, spoločenstvami a samosprávou je na vysokej úrovni.