Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Realizácia programu LEADER v období 2007 – 2013 v území Miestnej akčnej skupiny Horný Liptov podnietila významne vzájomnú spoluprácu subjektov na úrovni samosprávy, ale aj subjektov v súkromnom sektore. V tomto období sa upevnila regionálna spolupatričnosť a ochota akceptovať sa navzájom pri riešení problémov a realizácii investícií z pohľadu ich dôležitosti. Bol to významný pokrok v oblasti spolupráce, ktorý prešiel veľmi prirodzene do potreby naďalej spoločne plánovať rozvoj územia s prihliadnutím na požiadavky a špecifiká jednotlivých obcí a subjektov na ich území. Vzhľadom na pomerne podrobný monitoring územia, aktivít a činností, ktoré vykonávala MAS Horný Liptov v uplynulom období, prevzalo na seba občianske združenie úlohu spracovať pre svojich členov a územie MAS Horný Liptov Spoločný program rozvoja obcí Horného Liptova do roku 2022.

Nižná Boca v roku 2022

Nižná Boca je sebestačná obec, jeden pečie chlieb, druhý chová ovce, ľudia si poskytujú služby navzájom. Počet obyvateľov vzrástol na 150, pribúdajú mladí ľudia. Turistický ruch je rozvinutý, celoročne je v obci viac turistov. Obecný podnik služieb poskytuje komplexné služby pre údržbu súkromných ubytovacích zariadení a verejných priestranstiev. Ľudia pestujú v záhradách ovocné stromy, chovajú domáce zvieratá, vrátili sa k niektorým tradičným postupom hospodárenia. Remeslá ožívajú, ľudia si cenia históriu a spôsob života svojich predkov. Zlepšil sa stav okolitých lesov a lúk, ktoré poskytujú množstvo liečivých bylín a lesných plodov. Vzájomná spolupráca medzi občanmi, spoločenstvami a samosprávou je na vysokej úrovni.