Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Výzva: Kultúrny dom 2021

Obec Nižná Boca zverejňuje Výzvu na predkladanie cenových ponúk na zateplenie Kultúrneho domu a Výzvu na predkladanie cenových ponúka na zmenu vykurovania v Kultúrnom dome.

Zateplenie – súvisiace dokumenty

Zmena vykurovania – súvisiace dokumenty

Výzva na opiľovanie stromov od SSD, a.s.

Obec Nižná Boca zverejňuje výzvu spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. všetkým vlastníkom (správcom, nájomcom) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov. Celé znenie výzvy nájdete v prílohe.

(viac…)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa §-u 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 15. januára 2021:

(viac…)

Verejná vyhláška – poľovný revír

Oznámenie o začatí konania o zmene hraníc PR Nízke Tatry podľa ustanovenia § 4, 9 a 10 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení zákonov č. 72/2012 Z. z. a 115/2013 Z. z.

(viac…)

Výzva na registráciu chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš týmto informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré sú držané pre vlastnú spotrebu, a v ktorých je chovaná minimálne 1 ošípaná. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

LESY SR: Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, na základe splnomocnenia (č.j. 22548/2019) Ing. Ján Vrbenský – vedúci Odštepného závodu Liptovský Hrádok ako oprávnená osoba v zmysle ustanovenia § 5 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona o poľovníctve zvoláva zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov v poľovnom revíri Chránený poľovný revír Nízke Tatry.

Zhromaždenie sa uskutoční dňa 4. 9. 2020 o 10:30 hod. v zasadačke budovy LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Liptovský Hrádok, ul. Juraja Martinku 110/6, 033 01 Liptovský Hrádok. Podrobnosti o zhromaždení nájdete v priloženej verejnej vyhláške.

(viac…)