Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na verejné stretnutie občanov

V zmysle  § 11b  zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starostka obce Nižná Boca zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce, ktoré sa uskutoční v sobotu 1. apríla 2023 o 15.00 hod. v sále Kultúrneho domu v Nižnej Boci.

NÁVRH PROGRAMU:

  1. Otvorenie zhromaždenia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľa zápisnice
  3. Prerokovanie požiadaviek Petície proti návrhu Zmien a Doplnkov č. 2 územného plánu Obce Nižná Boca
  4. Ukončenie