Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Dane a miestne poplatky

Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca prijalo Dodatok č. 1 k Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Nižná Boca č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2015 zvyšuje základná ročná sadzba dane z lesných pozemkov, na ktorých sú hospodárske lesy. (viac…)