Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Voľby

Voľby do VÚC: Zoznamy kandidátov

Volebná komisia Žilinského samosprávneho kraja zasiela podľa zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby predsedu Žilinského samosprávneho kraja a kandidátov, ktorých zaregistrovala pre voľby do zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja podľa volebných obvodov. (viac…)

Návrh VZN č. 1/2016

Obec Nižná Boca zverejňuje návrh VZN č. 1/2016 o o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. a na základe § 16 zák. č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. (viac…)

Voľby do NR SR 2016

Obec Nižná Boca v rámci organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady SR v roku 2016 zverejňuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: niznaboca@boca.sk.

Termín konania volieb do NR SR 2016

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyhlásil rozhodnutím č. 307/2015 Z.z. z 12. novembra 2015 termín konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky na sobotu 5. marca 2016. (viac…)

Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky volieb v obci Nižná Boca do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 15. novembra 2014. Z celkového počtu oprávnených voličov 134 sa volieb zúčastnilo 71,64%. Za starostku obce Nižná Boca bola zvolená Mgr. Silvia Skusilová (nezávislá kandidátka). Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 5 poslancov a 3 náhradníci. (viac…)