Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Pripomienkovanie

Oznámenie o zverejnení a prerokovaní návrhu ZaD č. 2 ÚP

Obec Nižná Boca, č. 3, PSČ 032 34 Malužiná ako príslušný orgán, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca“ (ďalej len ZaD č. 2 ÚPN-O) oznamuje, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu pre Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca. Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe.

(viac…)

Verejná vyhláška – Integrovaná doprava

Na základe § 6 ods. 5 č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás ako dotknutá obec dovoľujeme informovať o oznámení o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“. (viac…)