Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Prerokovanie návrhu Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca

Obec Nižná Boca, ako príslušný orgán územného plánovania, ktorý zabezpečuje spracovanie úlohy „Zmeny a doplnky č.2 územného plánu obce Nižná Boca“ (ďalej ZaDč.2 ÚPN-O) OZNAMUJE, že začína v zmysle § 22 odst. 1) zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov prerokovanie návrhu „Zmeny a doplnky č. 2 územného plánu obce Nižná Boca“.

(viac…)

Pozvánka: Výrub drevín

Obec Nižná Boca si dovoľuje zverejniť nasledujúce oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 12 ks drevín, ktoré rastú na pozemku KN-C č. 69/1 (KN-E č. 20/8) v k. ú. Malužiná. Celé znenie oznámenia nájdete nižšie.

(viac…)

Mimoriadny odpočet vodomerov – zmena ceny

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš oznamuje svojim odberateľom a producentom, že od dnešného dňa v priebehu mesiaca január 2023 budú vykonané mimoriadne odpočty vodomerov u všetkých odberateľov a producentov v obci z dôvodu zmeny ceny vodného a stočného. Mimoriadne odpočty budú pracovníci Liptovskej vodárenskej spoločnosti vykonávať postupne podľa svojich prevádzkových možností.

(viac…)

Cena vodného a stočného na rok 2023

Oznam pre zákazníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. o zmene cien vodného a stočného na základe rozhodnutia číslo 0005/2023/V, ktoré vydal Úrad pre reguláciu sieťových odvetví pre Liptovskú vodárenskú spoločnosť, a. s., Liptovský Mikuláš. Nové ceny nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2023.

(viac…)