Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Daňové priznanie za 2023

V prípade, že ste predali alebo kúpili nehnuteľnosť v roku 2023 v katastrálnom území Nižná Boca, do 31. januára 2024 je potrebné podať daňové priznanie na obecnom úrade v Nižnej Boci.

(viac…)

Oznámenie o realizácii projektu WiFi pre Teba II

Obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o realizácii projektu WiFi pre Teba II z operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os 7. Informačná spoločnosť, špecifický cieľ 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN. Cieľom projektu je vybudovanie 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Celé oznámenie nájdete nižšie.

(viac…)

Zasadnutie OZ – december 2023

V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvolávam zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci, ktoré sa bude konať v piatok 15. 12. 2023 o 17.00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

(viac…)

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Nižná Boca ako Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku týmto zverejňuje verejnú vyhlášku o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby „11427-Nižná Boca-Oproti DTS obec 1-Rozšírenie NNK“. Kompletné znenie verejnej vyhlášky nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)

Orálna vakcinácia líšok proti besnote

Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš oznamuje, že v čase od 9. do 27. októbra 2021 (posun je možný podľa počasia) bude v okrese Liptovský Mikuláš vykonaná orálna vakcinácia líšok proti besnote. Vakcinácia (vakcinačná návnada LYSVULPEN por. a. u. v.) bude pokladaná letecky z letiska Poprad s denzitou pokladania 26 vakcinačných dávok na 1 km2. Kompletné informácie nájdete v priloženom dokumente.

(viac…)