Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – január 2023

Zasadnutie sa bude konať v piatok 27. januára 2023 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Schválenie dotácie CVČ Liptovský Hrádok na rok 2023
 6. Návrh Zmien a doplnkov ÚP č. 2
 7. Rôzne:
  a) Zálohové platby za spotrebu elektrickej energie
  b) Informácia o opravných položkách v účtovníctve
 8. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.