Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zmluvy a rozhodnutia

Oznam: Verejný vodovod

Obec Nižná Boca podpísala dňa 29. 10. 2015 Zmluvu o správe a odbornom výkone prevádzky a odovzdala verejný vodovod do správy Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (LVS, a.s.) čím bola splnená povinnosť, vyplývajúca zo zákona č. 422/2002 Zb. o verejných vodovodoch a kanalizáciách vznp. LVS, a.s. bude v jarných mesiacoch montovať vodomery v šachtách vodovodných prípojok na základe zmluvy s každým majiteľom nehnuteľnosti, pripojenej na verejný vodovod. Obec Nižná Boca odovzdala LVS, a.s. zoznam pripojených nehnuteľností na verejný vodovod a v blízkom období budete Liptovskou vodárenskou spoločnosťou, a. s. kontaktovaní a vyzvaní na podpis zmluvy.