Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu

V súvislosti so žiadosťou Ing. Rastislava Piovarčiho a Ing. Alexandry Piovarčíovej, Vranov 563, 031 01 Liptovský Mikuláš – Palúdzka, v zastúpení subtechUNITY s.r.o., Námestie Osloboditeľov 72/11, 031 01 Lipovský Mikuláš, na stavbu: „Rekreačný dom“ na pozemku parc. č. KN E 1596/296 v k.ú. Nižná Boca obec Nižná Boca týmto zverejňuje oznámenie o začatí stavebného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu, ktoré sa uskutoční dňa 27. apríla 2023 o 09.00 hod. na Obecnom úrade v Nižnej Boci a následne na tvare miesta. Kompletné znenie oznámenia nájdete v prílohe.