Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o umiestnení stavby

Obec Nižná Boca ako Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku týmto zverejňuje verejnú vyhlášku o vydaní rozhodnutia o umiestnení stavby „11427-Nižná Boca-Oproti DTS obec 1-Rozšírenie NNK“. Kompletné znenie verejnej vyhlášky nájdete v priloženom dokumente.