Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Daňové priznanie za 2023

V prípade, že ste predali alebo kúpili nehnuteľnosť v roku 2023 v katastrálnom území Nižná Boca, do 31. januára 2024 je potrebné podať daňové priznanie na obecnom úrade v Nižnej Boci.

Najčastejšie zmeny, pri ktorých je potrebné podať daňové priznanie:

  • kúpa nehnuteľnosti,
  • darovanie nehnuteľnosti,
  • predaj nehnuteľnosti,
  • zdedenie nehnuteľnosti,
  • nadobudnutie nehnuteľnosti dražbou,
  • získanie právoplatného stavebného povolenia, ktorým sa mení druh pozemku (napr. trvalý trávny porast alebo záhrada sa mení na stavebný pozemok),
  • získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby
  • získanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia