Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania

Obec Nižná Boca týmto zverejňuje verejnú vyhlášku – oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania v súvislosti so stavbou „11427-Nižná Boca-Oproti DTS obec 1-Rozšírenie NNK“, ktorej stavebníkom je Stredoslovenská distribučná a. s., Žilina, Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina v zastúpení ELSPOL-SK, s.r.o., Miestneho priemyslu 1085, 029 01 Námestovo. Kompletné znenie verejnej vyhlášky nájdete v prílohe nižšie.