Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

VZN č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca prijalo Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná Boca č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015. (viac…)

Výsledky komunálnych volieb 2014

Výsledky volieb v obci Nižná Boca do obecného zastupiteľstva a starostu obce zo dňa 15. novembra 2014. Z celkového počtu oprávnených voličov 134 sa volieb zúčastnilo 71,64%. Za starostku obce Nižná Boca bola zvolená Mgr. Silvia Skusilová (nezávislá kandidátka). Do obecného zastupiteľstva bolo zvolených 5 poslancov a 3 náhradníci. (viac…)

Viacúčelové športové ihrisko

Obec Nižná Boca zahájila dňa 09.04.2014 realizáciu projektu „Stavebné úpravy viacúčelového športového ihriska v obci Nižná Boca“.

Obci Nižná Boca, bol poskytnutý v rámci implementácie Integrovanej stratégie rozvoja Horného Liptova do roku 2015 opatrenie 4.1., ktorú realizuje MAS Horný Liptov prostredníctvom Pôdohospodárskej platobnej agentúry nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu. (viac…)