Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zámer zameniť majetok obce (č. uznesenia 29/2015)

Obec Nižná Boca zverejňuje v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, po schválení Obecným zastupiteľstvom v Nižnej Boci dňa 20.5.2015 uznesením č. 29/2015 (zápisnica zo zasadnutia) zámer uzavrieť zámennú zmluvu, zameniť majetok obce medzi p. Petrom Skusilom a obcou Nižná Boca.