Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) v územnom obvode okresu Liptovský Mikuláš od 14.06.2019 od 7:00 hod. do odvolania.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaruVyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru