Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – september 2022

Zasadnutie sa bude konať v piatok 30. septembra 2022 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Vyhodnotenie volebného obdobia 2018 -2022
  5. Rozpočtové opatrenie
  6. Vyhlásenie havarijného stavu na miestnej komunikácii
  7. Vyhodnotenie verejnej zbierky „Zabudnutá minulosť“
  8. Rôzne (list od p. Hríbik)
  9. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.