Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – október 2023 (2)

Zasadnutie sa bude konať v piatok 27. októbra 2023 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Vyhlásenie miestneho REFERENDA vo veci rozvoja a výstavby
  5. Zriadenie komisie pre miestne referendum
  6. Schválenie otázok, o ktorých budú občania rozhodovať
  7. Schválenie termínu konania miestneho referenda
  8. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.