Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – október 2021

Zasadnutie sa bude konať v piatok 22. októbra 2021 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Rozpočtové opatrenia
 5. Schválenie dotácie pre CVČ Liptovský Hrádok
 6. Rôzne:
  a) Vyjadrenie štátnej ochrany prírody ku urbanistickej štúdii
  b) Výzva advokáta p. Knapa ku parcele č. C-KN 695
 7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.