Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – marec 2023

Zasadnutie sa bude konať v piatok 31. marca 2023 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Schválenie hodnoty nadobudnutého majetku pre zaradenie do evidencie
 5. Prerokovanie petície k Zmene a doplnku č.2 UPN-O Nižná Boca – príprava verejného
  zhromaždenia na sobotu 01.04.2023
 6. Rôzne:
  a) List od p. Evy Hribik
  b) Odpredaj V3S obecného nákladného auta
 7. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.