Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – august 2022

Zasadnutie sa bude konať v piatok 26. augusta 2022 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Rozpočtové opatrenia
  5. Rôzne
  6. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.