Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zasadnutie OZ – apríl 2022

Zasadnutie sa bude konať v piatok 29. apríla 2022 o 17:00 v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nižnej Boci.

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu zasadnutia
  2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Správa hlavnej kontrolórky z kontroly zverejňovania objednávok, zmlúv a faktúr
  5. Schválenie obstarania Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Nižná Boca
  6. Rozpočtové opatrenia
  7. Rôzne
  8. Ukončenie

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú verejné.