Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zámer prevodu majetku

Obec Nižná Boca v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúci zámer prevodu majetku – pozemku vo vlastníctve obce Nižná Boca, vedenom na liste vlastníctva č. 1772, KN-E 3173/2. Celé znenie zámeru je priložené k tomuto oznámeniu.

Súvisiace dokumenty