Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 2/2014

Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca prijalo Všeobecné záväzné nariadenie obce Nižná Boca č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2015.