Regionálna veterinárna a potravinová správa Liptovský Mikuláš týmto informuje o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré sú držané pre vlastnú spotrebu, a v ktorých je chovaná minimálne 1 ošípaná. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.