Na základe výzvy Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Liptovský Mikuláš zo dňa 15. novembra 2018 zverejňujeme informáciu o povinnosti registrácie chovov ošípaných, ktoré sú držané pre vlastnú spotrebu, v ktorých je chovaná minimálne 1 ošípaná.