Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Rozhodnutie: Miestna komunikácia

Obec Nižná Boca zverejňuje rozhodnutie Okresného úradu Žilina, Odboru výstavby a bytovej politiky číslo OU-ZA-OVPB2-2017/008639/Cho zo dňa 30.03.2017, ktorým podľa § 59 ods. 3 správneho poriadku zrušuje rozhodnutie Mesta Liptovský Hrádok číslo R2016/006519 AR, MLH-S 2016/00573 AR zo dňa 12.09.2016 a vec vracia prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie.