Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Ročný odpočet vodomerov

Liptovská vodárenská spoločnosť a.s., v zmysle platného harmonogramu odpočtov vodomerov na rok 2021 vykoná dňa 3. augusta 2021 v obci Nižná Boca odpočty vodomerov. Následne Vám bude zaslaná faktúra s ročným vyučtovaním preddavkových platieb.

Žiadame majiteľov rodinných domov, aby v dňoch odpočtov vodomerov sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých je umiestnený vodomer. Rovnako odstránili prekážky, ktoré znemožňujú odčítanie vodomeru. Jedná sa hlavne o vyčistenie zasypaných a zatopených šachiet, prípadne o zabezpečenie domácich zvierat proti napadnutiu pracovníkov Liptovskej vodárenskej spoločnosti a.s.

Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 162 334 alebo na čísle telefónu +421 918 400 334.

Bližšie informácie Vám poskytnú pracovníci LVS a.s. osobne, alebo na čísle telefónu +421 905 850 716; +421 905 033 398 / +421 907 351 693; +421 905 276 272.