Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu podľa §-u 7 ods. 1 písm. e) zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom 15. januára 2021:

  • Nikola Hellebrandtová, narodená 08.08.1997
  • Romana Hellebrandtová, narodená 09.06.2000
  • Roman Hellebrandt, narodený 23.11.1971
  • Elena Hellebrandtová, narodená 17.06.1976

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)


Miestom nového trvalého pobytu je Nižná Boca.