Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje občanom, že vo štvrtok 2. 8. 2018 budú pracovníci LVS, a.s. odpisovať stav vodomerov. LVS žiada občanov, aby sprístupnili vodomerné šachty. Stav vodomeru môžete nahlásiť aj telefonicky na čísle 0800 162 334.