Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Návrh VZN č. 1/2016

Obec Nižná Boca zverejňuje návrh VZN č. 1/2016 o o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca, na ktorom sa uznieslo obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. a na základe § 16 zák. č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Týmto obecné zastupiteľstvo vyhradzuje miesta a ustanovuje podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území obce Nižná Boca počas zákonom vyhlásenej volebnej kampane pre voľby vyhlásené a konané podľa zák. č. 180/2014 Z. z.