Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Verejná vyhláška – Integrovaná doprava

Na základe § 6 ods. 5 č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov si vás ako dotknutá obec dovoľujeme informovať o oznámení o strategickom dokumente „Stratégia tvorby a budovania Integrovaného dopravného systému v ŽSK“.

Do tohto oznámenia je možné nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie v pracovnom čase na obecnom úrade v Nižnej Boci. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Toto oznámenie je zverejnené aj na internetovej stránke Enviroportal.