Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

Zámer prevodu majetku (parc. č. 310/E)

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov obec Nižná Boca zverejňuje Obecným zastupiteľstvom schválený zámer previesť majetok – pozemok vo výlučnom vlastníctve obce – prevodom na Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave z dôvodu hodného osobitného zreteľa.