Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pravý panel Preskočiť na pätičku

VZN č. 2/2015

Obec Nižná Boca v súlade s § 6, ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení vznp. vydáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Nižná Boca č. 2/2015 o miestnych  daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, na ktorom sa v zmysle § 11, ods. 4, písm. g) citovaného zákona uznieslo Obecné zastupiteľstvo obce Nižná Boca s odvolaním sa na ustanovenia zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.